آغاز سلسله نشست‌های خانواده کنکوری

دپارتمان روانشناسی و مشاوره مجتمع آموزشی نوآور
 

✅ تشکیل مثلث موفقیت

✅ بررسی رفتار خانواده‌ای آرام، صمیمی و همراه در راستای موفقیت در سال کنکور

✅ پرسش و پاسخ صمیمی با اولیای سال دوازدهم