جلسه آموزش ویژه اولیاء دبستان و پیش دبستان

جلسه آموزش ویژه اولیا با عنوان «تحول»

 

دومین جلسه آموزش ویژه اولیا، از سلسله جلسات «انسان جدید، زندگی جدید» با موضوع «تحول» با حضور جناب آقای دکتر امیریان، عضو هیئت مدیره مجتمع و موسس مركز كوچينگ نيوهيومن (انسان جديد)، در مجتمع آموزشي نوآور با حضور حداکثری اولیا و بسیار پرشور برگزار شد.