دختران ایران زمین

برگزاری جشنواره ایران شناسی

 

برگزاری جشنواره ایران شناسی جهت آشنایی دانش آموزان با استان ها و مراکز استان ها، آداب و رسوم، سنت، لباس محلی، گویش، غذا و سوغات و ...

بخش اول تصاویر

بخش دوم تصاویر