دیدار مدیریت آموزشی مجتمع و معاونت آموزش و هم اندیشی با کلاس های پایه یازدهم

 با موضوعات : 
 ✅امتحانات پایان ترم و اهمیت آنها 
✅هدفگذاری جهت کسب نتیجه مطلوب در آزمونهای پایان ترم 
✅اهمیت آزمون جامع ۴بهمن ماه با جمعبندی نیمسال اول 
✅اهمیت حضور در کلاس های پیشرفته روز های پنج شنبه