راهیابی طرح پژوهشگران نوآور به مرحله استانی جشنواره نوجوان خوارزمی

کسب مقام اول منطقه و راهیابی به استان، توسط دانش آموزان سما گل محمدی و فاطمه جعفری

 

دانش آموزان سما گل محمدی و فاطمه جعفری در پایه نهم، با پروژه طراحی و ساخت اجاق خورشیدی به کمک اوریگامی، در محور دست سازه جشنواره نوجوان خوارزمی، موفق به کسب مقام اول و راهیابی به مرحله استانی شدند.