نخستین دوره مسابقات ایران بیوکاپ

شرکت دانش آموزان انجمن علوم زیستی در مسابقه مجازی ایران بیوکاپ در محور پژوهش و دفاع از پروژهای پژوهشی خود
پایه هفتم:
گروه اول؛ هونیا سحرخیز و آرشیدا نادری و رزا بلورچی 
گروه دوم؛ آنیتا بخشنده، سما رشیدی و تارا سیدصالحی 
گروه سوم؛ فاطمه القاصی، ملیکا نیاکان
 
پایه نهم:
دانش آموزان: هستی روحانی، روشا زمانی