نوآور در رسانه ملی

حضور سرکارخانم دکتر فرهادی در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران در شبکه آموزش با موضوع  آموزش تلفیقی «حضوری و دیجیتال» "Blended Learning"
 

پخش گزارش نمایشگاه کمان ۱۴ در بخش خبر شبانگاهی شبکه ۳ سیما
 

مصاحبه با دانش آموزان نوآور در جشنواره کمان۱۳ سال ۱۳۹۷ در شبکه ۳ سیما
 

جشن الفبای دختران پایه اول دبستان در برنامه فرصت برابر شبکه آموزش
 

نظرات دختران نوآور در رابطه با تکلیف نوروزی در برنامه فرصت برابر شبکه آموزش
 

شکوفه های نوآور در برنامه فرصت برابر شبکه آموزش

 

مصاحبه با سرکار خانم دکتر فرهادی موسس مجتمع نوآور در برنامه فرصت برابر شبکه آموزش با موضوع خلق آینده با هدایت تحصیلی - 10 مرداد 97
 

مصاحبه با سرکار خانم دکتر فرهادی موسس مجتمع نوآور در برنامه فرصت برابر شبکه آموزش با موضوع  دانش آموز متعادل امروز - 13 تیر 97
 

مصاحبه با سرکار خانم دکتر فرهادی موسس مجتمع نوآور در برنامه فرصت برابر شبکه آموزش چهارشنبه 30 خرداد 97

 

مصاحبه با سرکار خانم دکتر فرهادی در برنامه فرصت برابر  شبکه آموزش چهارشنبه 23 خرداد 97

 

مصاحبه با مشاور بین المللی مجتمع آموزشی نوآور پروفسور روبرتو ککوتزو-بخش دوم

 

مصاحبه با سرکار خانم دکتر فرهادی در برنامه نقطه سر خط شبکه 2

 

مصاحبه با مشاور بین المللی مجتمع آموزشی نوآور پروفسور روبرتو ککوتزو-بخش اول