چند رسانه ای


آتلیه آشنایی و دوستی - پایه ششم
 

پروژه مکعب - پایه سوم دبستان
 

آتلیه آشنایی و دوستی - پایه پنجم دبستان
 

پروژه ساخت کتابخانه - بخش دوم - پایه دوم دبستان
 

پروژه ساخت کتابخانه - بخش اول - پایه دوم دبستان
 

آتلیه آشنایی و دوستی - پایه سوم دبستان
 

پروژه ساخت خیابان - بخش دوم - پایه اول دبستان
 

پروژه ساخت خیابان - بخش اول - پایه اول دبستان
 

تقویت تجسم فضایی ـ پایه سوم دبستان
 

هنر سفال گری - پیش دبستانی
 

نقاشی با موضوع خانواده - پیش دبستانی
 

پیدا کردن کلمات - پایه سوم دبستان
 

آتلیه نور پروژه پاییز
 

پروژه پاییز
 

روز جهانی کودک
 

کتاب خوانی با بچه ها
 

نقاشی خلاق با کمک حباب های رنگی