دانش آموز ریاضی دان نوآور کیمیا کاظمی در سه مسابقه جهانی ریاضی

 قبولی مرحله اول  دانش آموز کیمیا کاظمی در سه مسابقه جهانی ریاضی . ۱-مسابقات ریاضی (WMI) کره ی جنوبی ۲-مسابقات جهانی ریاضی( IMC) بلغارستان ۳- المپیاد جهانی ریاضی (IMO) 

 مرحله دوم مسابقات : 1-دریافت مدال طلا در مسابقات ریاضی (WMI) کره جنوبی --- 2- دریافت مدال نقره در مسابقات جهانی ریاضی (IMC)  بلغارستان