جلسه آموزش ویژه اولیاء دوره اول متوسطه

جلسه اول دوره آموزش ویژه اولیا با عنوان «انسان جدید، زندگی جدید»

 

با توجه به ضرورت آموزش، رشد و توسعه فردی در دنیای شتاب و آشوب امروز، جلسه اول دوره آموزش ویژه اولیا با عنوان «انسان جدید، زندگی جدید» با حضور جناب آقای دکتر امیریان، عضو هیئت مدیره مجتمع و موسس مركز كوچينگ نيوهيومن (انسان جديد)، در مجتمع آموزشي نوآور با حضور حداکثری اولیا و بسیار پرشور برگزار شد.