تمدید زمان ثبت نام المپیادهای علمی

آخرين مهلت ثبت نام تا ساعت 24 روز چهارشنبه 97/10/5

 

 تمدید زمان ثبت نام المپیادهای علمی

 
 آخرين مهلت ثبت نام تا ساعت 24روز چهارشنبه 97/10/5 
 
دانش آموزان علاقه مند می توانند در زمان باقی مانده جهت ثبت نام به پایگاه اینترنتی oly.medu.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام نمايند. 
 
شایان ذکر است؛ در فرآیند ثبت‌نام ، پس از انجام پرداخت حق الثبت و دریافت رسید و کد پیگیری، ثبت نام داوطلب نهایی  و نیاز به تایید مدرسه نمی‌باشد.