افتخارآفرینی تیم شطرنج دانش آموزان متوسطه دوره اول

کسب مقام اول در مسابقات شطرنج منطقه 3 استان تهران
 
تیم شطرنج دختران پایه هفتم مدرسه نوآور به مربیگری سرکار خانم حمیده صادقی موفق به کسب مقام اول تیمی و مقام اول و دوم انفرادی در مسابقات شطرنج منطقه سه استان تهران گردیدند.
در قسمت تیمی: سرکارخانم­ها گلشن دورودیان، روژینا کاظمی، باران حیدری، شاینا اسلامی
 
مقام اول انفرادی: سرکار خانم گلشن دورودیان
مقام دوم انفرادی: سر کار خانم روژینا کاظمی