دوازدهمین دوره مسابقات سازه های ماکارونی

مسابقه‌ سازه‌ ماکارونی در جهت آشنایی دانش‌آموزان با مفاهیم بنیادی فیزیک (نیرو، بردار و...)

 

زمان برگزاری: نیمه بهمن ماه ۹۷

برگزار کننده: پژوهشسرای دانش آموزی امیرکبیر 

دانش‌آموزانی که علاقه‌مند به شرکت در این مسابقه هستند، برای نام‌نویسی و آگاهی از شرایط، قوانین و هزینه‌ها، طی روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و حداکثر روز سه شنبه این هفته به واحد پژوهش مجتمع مراجعه

نمایند.