مسابقات فنی-مهارتی منطقه سه

مسابقات نجات تخم مرغ (چالش جاذبه ) - پل مجازی - راکت آبی
 
1- مسابقه‌ نجات تخم مرغ (چالش جاذبه )
در جهت آشنایی دانش آموزان با طراحی و ساخت سازه‌‌ مقاوم
زمان برگزاری: اسفندماه ۹7
 
2- مسابقه‌ پل مجازی
طراحی و ساخت پل با استفاده از نرم‌افزار مرتبط با عمران و سازه
زمان برگزاری: اسفندماه ۹۷
 
3- مسابقه راکت آبی
ساخت راکت و کنترل سرعت و برد آن
زمان برگزاری: فروردین ماه ۹8
 
برگزار کننده: پژوهشسرای دانش آموزی امیرکبیر  
 
دانش‌آموزانی که علاقه‌مند به شرکت در مسابقات ذکر شده هستند، برای نام‌نویسی و آگاهی از شرایط، قوانین و هزینه‌ها، طی روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و حداکثر روز سه شنبه این هفته به واحد پژوهش مجتمع مراجعه نمایند.