موفقیت در مرحله اول جشنواره یک ایده، یک دنیا

پذیرفته شدن طرح های پژوهشی دختران نوآور در مرحله اول جشنواره ملی ایده و اختراع
 
دو گروه از طرح های پژوهشی دختران نوآور در مرحله اول جشنواره ملی ایده و اختراع (یک ایده، یک دنیا) پذیرفته شده و به مرحله دوم جشنواره راه پیدا کرده است.
۱- الیتیزا (طراحی بازی برای تقویت حافظه و مبارزه با آلزایمر)
 کار دانش آموزان:
حانیه آزرم نیا
روژین اشجع اردلان
یاسمین امیدی
رخسار حقیقت پسند
 
۲- بررسی اثر اصطکاکی رنگ های ترافیکی
کار دانش آموزان:
آرزو بیگدلی و نیوشا چودری