قابل توجه دانش آموزان پایه دوازدهم داوطلب کنکور سراسری ۱۳۹۸

دانش آموزان سال دوازدهم تا ۱۰ بهمن فرصت دارند تا سوابق تحصیلی خود را تکمیل کنند...
 
۱. دانش آموزان ملزم هستند تا قبل از ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۷ به سامانه سوابق تحصیلی به آدرس http://dipcode.medu.ir مراجعه نموده و مشخصات خود را مشاهده نمایند.
 
۲. کددانش آموزی، کدملی دانش آموز می باشد که باید بدون صفرهای اولیه وارد شود و کد منطقه را قبلا از مدرسه بپرسید.
 
۳. دانش آموزان در صورت مشاهده مغایرت مشخصات شناسنامه ای در سامانه سوابق تحصیلی، از تایید اطلاعات جداً خوداری نموده و در اسرع وقت جهت اصلاح آن به مدرسه مراجعه نمایند.
 
۴. فارغ التحصیلان نیز در صورت گم کردن کد سوابق تحصیلی پارسال خودشون می توانند از همین طریق کد سال گذشته را بازیابی کنند.