جشنواره دیوار مهربانی

بازارچه خیریه دختران نوآور

 

برگزاری بازارچه خیریه با یاری و همت دختران دبستان و پیش دبستان نوآور به نفع شیرخوارگاه شبیر

برای دیدن تصاویر بازارچه اینجا کلیک نمایید.