گفتگوی صمیمی با اولیاء نوآور مشقی برای زندگی

گفتگوی زنده اینستاگرامی در لایو نوآور ‌
‌‌
گفتگوی جذاب این هفته با موضوع «انسان آینده و جهان آینده»
چهارشنبه ساعت ۲۱ از اینستاگرام نوآور
 
با حضور «سرکار خانم فیض آبادی» معاونت آموزشی دبیرستان نوآور، دکترای مدیریت آموزشی 
و
«جناب آقای دکتر حسام زند حسامی» معاون توسعه اکوسیستم نوآوری و کسب و کارهای دانش بنیان گروه سرمایه گذاری عطار، مدیرکل سابق کسب و کارهای نوین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
‌برگزار خواهد شد.