تصویر اسلایدر دبیرستان دوره اول 4

حرف هایی برای گفتن هست
حرف هایی از جنس نور و زیبایی
تا پرواز را در نگاه دنیا به تصویر کشیم