سرکار خانم نگین حدادی، نفر دوم مسابقات دو امدادی کشوری

سرکار خانم نگین حدادی، نفر دوم مسابقات دو امدادی کشوری
هر پیروزی با تلاش امکان پذیر است.