جلسات فردی اولیا و دانش‌آموزان مقطع پیش دبستان و دبستان با تسهیل‌گران و مسئولان آموزش

این جلسات با هدف ارتباط چهره به چهره و تعامل بیشتر اولیا، دانش‌آموزان و تسهیل‌گران قبل از برگزاری کلاس‌های آنلاین برگزار شد.
 

✳️ در جلسات فردی اولیا و دانش‌آموزان، پروتکل‌های بهداشتی مانند رعایت فاصله گذاری اجتماعی و عبور از تونل ضدعفونی کننده ۳۶۰ درجه به‌طور کامل رعایت شدند.

✅ مسئولان آموزش به بیان هدف از تشکیل کلاس‌های تابستانی و اهمیت و ضرورت آن پرداختند و از کم و کیف این کلاس‌ها سخن گفتند.

✅ تسهیل‌گران از اهداف کلی و جزئی کلاس‌های خود سخن گفتند و انتظارات خود از دانش‌آموزان و اولیای محترم را در طول برگزاری کلاس‌ها مطرح کردند.

✅ در دپارتمان روانشناسی و مشاوره مجتمع، کلاس‌های مهارت‌های زندگی و حمایت‌های فردی، با هدف رشد و توسعه شخصیتی و روحی روانی دانش‌آموزان برگزار شد.