مجتمع آموزشی نوآور

رنگ آمیزی زندگی با نفس های پرشور دخترانی توانمند

هنر ماندگار از دل ها می جوشد

همدلی، هم نوایی و یکی شدن

آفرینش زیباترین لحظه های آموختن

شوق روییدن در جان ها پنهان است

فرصتی باید برای جوانه زدن ها

و شکوفایی

پرواز را ... آموخته ایم

راه روشن است.....

و آینده را به زیبایی خواهیم ساخت

دبیرستان دوره اول

دبیرستان دوره دوم

رویدادها و فعالیت‌ها

اطلاعيه مهم سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص مصوبات پانزدهمين و شانزدهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در رابطه با پذيرش رشته‌هاي صرفاً براساس سوابق تحصيلي در آزمون سراسري
1397/10/15 - 08:34
- در بخش‌های دانش آموزی، دانشجویی و آزاد ...
1397/10/08 - 14:26
آخرين مهلت ثبت نام تا ساعت 24 روز چهارشنبه 97/10/5
1397/10/05 - 09:01
اطلاعیه مهم دوره اول دبیرستان در خصوص انجام فرایند هدایت تحصیلی
1397/10/05 - 08:30
جلسه اول دوره آموزش ویژه اولیا با عنوان «انسان جدید، زندگی جدید»
1397/09/24 - 12:51