مجتمع آموزشی نوآور

رنگ آمیزی زندگی با نفس های پرشور دخترانی توانمند

هنر ماندگار از دل ها می جوشد

همدلی، هم نوایی و یکی شدن

آفرینش زیباترین لحظه های آموختن

شوق روییدن در جان ها پنهان است

فرصتی باید برای جوانه زدن ها

و شکوفایی

پرواز را ... آموخته ایم

راه روشن است.....

و آینده را به زیبایی خواهیم ساخت

دبیرستان دوره اول

دبیرستان دوره دوم

رویدادها و فعالیت‌ها

کسب مقام اول منطقه و راهیابی به استان، توسط دانش آموزان سما گل محمدی و فاطمه جعفری
1397/12/27 - 15:06
راهیابی بهانه معینیان دانش آموز پایه هشتم به مرحله کشوری المپیاد ریاضی
1397/12/27 - 15:04
بازارچه خیریه دختران نوآور
1397/12/27 - 15:03
برگزاری جشنواره ایران شناسی
1397/12/26 - 13:16
حضور کانون حمایت از حیات وحش در دبستان و پیش دبستان نوآور
1397/12/26 - 12:42