مجتمع آموزشی نوآور

رنگ آمیزی زندگی با نفس های پرشور دخترانی توانمند

هنر ماندگار از دل ها می جوشد

همدلی، هم نوایی و یکی شدن

آفرینش زیباترین لحظه های آموختن

شوق روییدن در جان ها پنهان است

فرصتی باید برای جوانه زدن ها

و شکوفایی

پرواز را ... آموخته ایم

راه روشن است.....

و آینده را به زیبایی خواهیم ساخت

دبیرستان دوره اول

دبیرستان دوره دوم

رویدادها و فعالیت‌ها

فهرست حذفیات منابع آزمون سراسری سال 1398 نظام جدید (3-3-3-3)
1397/11/25 - 21:03
اطلاعيه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور درباره‌ تاريخ‌ ثبت‌نام‌ و شركت در‌ آزمون‌ سراسري‌ سال ۹۸
1397/11/16 - 08:58
دانش آموزان سال دوازدهم تا ۱۰ بهمن فرصت دارند تا سوابق تحصیلی خود را تکمیل کنند...
1397/11/09 - 08:56
پذیرفته شدن طرح های پژوهشی دختران نوآور در مرحله اول جشنواره ملی ایده و اختراع
1397/11/08 - 10:54
ثبت نام در المپیاد نانو، به دو روش انفرادی و گروهی (از طریق نهادهای ترویجی مورد تایید ستاد نانو) تا روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ادامه دارد.
1397/11/07 - 08:55