آغاز پذیرش پیش دبستانی یک

رنگ آمیزی زندگی با آرامش و سلامت

دخترانی که رویاهای آینده را می سازند

هنر ماندگار از دل ها می جوشد

همدلی، هم نوایی و یکی شدن

آفرینش زیباترین لحظه های آموختن

شوق روییدن در جان ها پنهان است

فرصتی باید برای جوانه زدن ها

و شکوفایی

پرواز را ... آموخته ایم

راه روشن است.....

و آینده را به زیبایی خواهیم ساخت

آغاز پذیرش پیش دبستانی یک

دست هایی که زیبایی را.... زندگی را تجربه می کنند

و باز آفرینی می کنند.....

سرکار خانم نگین حدادی، نفر دوم مسابقات دوامدادی کشوری

هر پیروزی با تلاش امکان پذیر است.

موفقیّت شما ،افتخار ما است.

نمایشگاه سالانه کمان

دستاوردهای پژوهشی دختران نوآور

پرورش ،خلاقیت و نبوغ

بوی مهر، بوی مهربانی، بوی لبخند

واژه ها بر تخته هاي سياه جان می گيرند و پروانه می شوند

چه شور و حالی دارد اين روزهای آغاز مدرسه

پاييز با خود شور می آورد و قاصدكها خبر بازگشايی مدارس می دهند

چه شور و حالی دارد اين روزهای آغاز مدرسه

واژه ها بر تخته هاي سياه جان می گيرند و پروانه می شوند

خنده کن کودک من،از تو جانم به تن است،جايت آغوش من است.

بچه ها آینه زندگی هستند.

دبیرستان دوره اول

دبیرستان دوره دوم