آفرینش آرزوهای بزرگسالی

در گرو گذراندن زیبای دنیای کودکی

نوآوری ها...

خودشکوفایی توانمندی های کودکان

روزهای مدرسه ی من

روزهایی لبریز از اشتیاق

دنیا در چشم کودکان زیباترین دنیاست

به درک نگاه آنان برسیم .....

و دنیایی زیبا برایشان بسازیم

با هم سخن می گوییم

در کنار هم می آموزیم چگونه زیستن را ....

تا راز بزرگ شادمانی دست یافتنی شود

رویدادها و فعالیت‌ها

جلسه اول دوره آموزش ویژه اولیا با عنوان «انسان جدید، زندگی جدید»
1397/09/24 - 11:32
حضور آتش نشانان عزیز در مدرسه و آموزش نکات ایمنی به دانش آموزان
1397/07/07 - 09:41
حضور مربیان گرامی موسسه آوند در پیش دبستان و دبستان نوآور
1397/04/26 - 14:57
اردوی 12 تیر 1397
1397/04/16 - 11:07