آفرینش آرزوهای بزرگسالی

در گرو گذراندن زیبای دنیای کودکی

آغاز پذیرش پیش دبستانی یک

دنیا در چشم کودکان زیباترین دنیاست

به درک نگاه آنان برسیم .....

آغاز پذیرش پیش دبستانی یک

با هم سخن می گوییم

در کنار هم می آموزیم چگونه زیستن را ....

تا راز بزرگ شادمانی دست یافتنی شود

لذت تجربه کردن به صورت عملی و لمس طبیعت.

فصلی نو را در خاطراتمان ثبت خواهیم کرد.

رویدادها و فعالیت‌ها

دوازدهمین جشنواره بین المللی ریاضیات کانگورو روز پنج‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۹ به‌طور هم‌زمان در سراسر کشور برگزار خواهد شد.
1398/11/20 - 10:07
1398/08/18 - 15:23
1398/07/28 - 14:05