به عمل کار برآید... معرفی 72 دانشجوی دکتری به جامعه پزشکی کشور در پنج سال اخیر

دبیرستان دوره اول

دبیرستان دوره دوم

مدرسه دیجیتالی

رویدادها و فعالیت‌ها

دختران دوره دومی ما یکی پس از دیگری به همراه پدر و مادرشان به نوآور آمدند و دست پر، با کارنامه‌ای درخشان مدرسه را به مقصد اول مهر و شروعی تازه ترک کردند.
1401/06/21 - 12:01
متوسطه دوم
دخترانمان این بار که به مدرسه آمده‌اند نه به عنوان دانش‌آموز که با سمت دانش‌آموخته موفق نوآور لحظاتی را به گفت و گو با هم مدرسه‌ای‌هایشان گذراندند.
1401/06/21 - 10:41
متوسطه دوم
دخترانمان این بار که به مدرسه آمده‌اند نه به عنوان دانش‌آموز که با سمت دانش‌آموخته موفق نوآور لحظاتی را به گفت و گو با هم مدرسه‌ای‌هایشان گذراندند.
1401/06/21 - 10:37
متوسطه دوم
دختران کوچک پیش دبستانی و اول ما پایان کلاس‌های تابستانه را در حالی که صدای خنده‌هایشان فضای مدرسه را پر کرده بود، جشن گرفتند.
1401/06/13 - 09:53
دبستان
نمرات دانش آموزان هفتم، هشتم و نهم (دوره اول متوسطه) در کلاس‌های تابستانه ارائه شد.
1401/06/13 - 09:40
متوسطه اول