به عمل کار برآید... معرفی 72 دانشجوی دکتری به جامعه پزشکی کشور در پنج سال اخیر

دبیرستان دوره اول

دبیرستان دوره دوم

مدرسه دیجیتالی

رویدادها و فعالیت‌ها

زادروز حکیم ابوالقاسم فردوسی گرامی باد
1401/11/02 - 12:46
متوسطه دوم
کشف آسمان ها و رویای پرواز از سال های دور باما انسان ها همراه بوده است.
1401/11/02 - 12:41
دبستان
بهره گیری دانش آموزان از امکانات مختلف در مسیر یادگیری منجر به نگرش عمیق تر آنان و کاربردی شدن علوم می شود.
1401/11/02 - 10:04
متوسطه اول
هنر ما آدم بزرگ ها این است که فرصت تجربه هیجان سازگار را برای کودکان و نوجوانان فراهم کنیم.
1401/10/26 - 15:51
دبستان
تبریک روز مادر توسط دانش‌آموزان پایه هفتم دیبا یزدی‌زاده و ثنا اسماعیل‌زاده
1401/10/26 - 15:42
متوسطه اول