به عمل کار برآید... معرفی 72 دانشجوی دکتری به جامعه پزشکی کشور در پنج سال اخیر

دبیرستان دوره اول

دبیرستان دوره دوم

مدرسه دیجیتالی

رویدادها و فعالیت‌ها

بار دیگر با استقبال شما عزیزان فرصتی فراهم شد تا میزبان عزیزانی باشیم که قصد دارند در دوره دوم دبیرستان با ما در آوردگاه اندیشه و خرد همراه باشند.
1402/03/17 - 14:09
متوسطه دوم
کسب مقام اول مسابقات ورزشی تیمی آموزش و پرورش منطقه ۳ توسط دختران نوآور
1402/03/16 - 16:42
دبستان
حضور مدیریت محترم اداره آموزش و پرورش منطقه 3 و همراهان در نمایشگاه کمان
1402/03/11 - 19:38
مجتمع
مراسم جشن عبادت دختران پایه سوم
1402/03/10 - 11:39
دبستان
همگام با پیشرفت سریع دنیا در زمینه علوم و فناوری برای داشتن جامعه‌ای هماهنگ با تغییرات نیازمند آموزش‌هایی دقیق و برنامه‌ریزی شده هستیم.
1402/03/03 - 18:06
مجتمع