به عمل کار برآید... معرفی 72 دانشجوی دکتری به جامعه پزشکی کشور در پنج سال اخیر

دبیرستان دوره اول

دبیرستان دوره دوم

مدرسه دیجیتالی

رویدادها و فعالیت‌ها

صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری با همکاری دبستان نوآور برگزار می‌کند:
1401/04/06 - 20:42
دبستان
صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری و مجتمع آموزشی نوآور برگزار کرد:
1401/04/06 - 16:36
متوسطه اول
پژوهش‌های روانشناسی نشان می‌دهد که ایجاد حس خود ارزشمندی در دانش آموزان با موفقیت تحصیلی آنها رابطه مستقیم دارد.
1401/04/05 - 11:16
متوسطه دوم
کسب رتبه دوم هشتمین دوره جشنواره خوارزمی توسط دختران نوآور را تبریک می گوییم.
1401/04/04 - 09:03
متوسطه اول
صندوق نوآوری ریاست جمهوری و مجتمع آموزشی نوآور برگزار می‌کنند:
1401/03/30 - 11:42
متوسطه اول