به عمل کار برآید... معرفی 72 دانشجوی دکتری به جامعه پزشکی کشور در پنج سال اخیر

دبیرستان دوره اول

دبیرستان دوره دوم

مدرسه دیجیتالی

رویدادها و فعالیت‌ها

زندگی _ در کنار کنکور _ ادامه دارد .....
1401/12/23 - 12:12
متوسطه دوم
قصه ها روایت گر آرزوهای انسان در طول تاریخ است.
1401/12/23 - 12:04
دبستان
کسب مقام سوم استانی توسط دانش‌آموزان نوآور
1401/12/23 - 10:07
متوسطه اول
برای اینکه از حال و روز خودمان باخبر شویم، خوب است که گاه گاهی ببینیم آیا:
1401/12/22 - 16:01
دبستان
بازی های رایانه ایی روز به روز رواج بیشتری پیدا میکنند ...
1401/12/22 - 15:52
متوسطه اول