دبیرستان دوره اول

دبیرستان دوره دوم

مدرسه دیجیتالی

رویدادها و فعالیت‌ها

گشت و گذار در مجتمع فرهنگی اردویی کشوری شهید باهنر
1403/01/29 - 13:44
متوسطه اول
برگزاری مراسم افطار در دبیرستان دوره دوم
1403/01/21 - 13:35
متوسطه دوم
1403/01/21 - 13:26
مجتمع
حضور خبرنگاران شبکه سوم سیما در اردوی مطالعاتی نوروز
1403/01/20 - 12:49
متوسطه دوم
امیدواریم روز سیزدهم فروردین پایانی پرامید برای روزهای عید باشد و در سال نو روزهای خوبی را در کنار هم داشته باشیم.
1403/01/13 - 10:05
مجتمع