به عمل کار برآید... معرفی 72 دانشجوی دکتری به جامعه پزشکی کشور در پنج سال اخیر

دبیرستان دوره اول

دبیرستان دوره دوم

مدرسه دیجیتالی

رویدادها و فعالیت‌ها

کتاب را باز می کنم و دنیا جای بهتری می شود...
1401/09/08 - 14:22
مجتمع
در روزهای 18 و 19 مهرماه اولیای محترم نوآور، در مدرسه حضور به هم رسانیده و نسبت به انتخاب اعضای انجمن اولیا مربیان اقدام کردند
1401/07/30 - 12:44
مجتمع
میم مثل مهر، میم مثل ماه، میم مثل مهربانی، ...
1401/07/19 - 14:29
مجتمع
دختران دوره دومی ما یکی پس از دیگری به همراه پدر و مادرشان به نوآور آمدند و دست پر، با کارنامه‌ای درخشان مدرسه را به مقصد اول مهر و شروعی تازه ترک کردند.
1401/06/21 - 12:01
متوسطه دوم
دخترانمان این بار که به مدرسه آمده‌اند نه به عنوان دانش‌آموز که با سمت دانش‌آموخته موفق نوآور لحظاتی را به گفت و گو با هم مدرسه‌ای‌هایشان گذراندند.
1401/06/21 - 10:41
متوسطه دوم