به عمل کار برآید... معرفی 72 دانشجوی دکتری به جامعه پزشکی کشور در پنج سال اخیر

دبیرستان دوره اول

دبیرستان دوره دوم

مدرسه دیجیتالی

رویدادها و فعالیت‌ها

کلاس هنر خلاق و ساخت کارهای هنری و نقاشی، با حضور دانش آموزهای عزیز، در واحد دبستان مجتمع آموزشی دخترانه نوآور، برگزار شد.
1400/10/20 - 10:31
کلاس بازی و ریاضی دانش آموزهای مقطع پیش دبستان دخترانه نوآور، برگزار شد.
1400/10/20 - 10:30
کلاس علوم پیش دبستان، به صورت حضوری و با محوریت آموزش حس لامسه، برگزار شد.
1400/10/20 - 10:29
کلاس حضوری آموزش ریاضی، در واحد دبستان مجتمع آموزشی نوآور برگزار گردید.
1400/10/20 - 10:27
به گزارش روابط عمومی واحد دبستان، با بهبود شرایط ناشی از بیماری کرونا و واکسیناسیون سراسری،َ به مرور شاهد حضور بیشتر و پر رنگ تر دانش آموزها در مدرسه هستیم.
1400/10/20 - 10:26