مدرسه دیجیتالی نوآور

ما در نوآور با کمک و همدلی و با برنامه‌ریزی هوشمندانه، در مدتی کوتاه یک مدرسه جدید بنا کردیم،

مدرسه دیجیتالی نوآور

در مدرسه دیجیتالی نوآور ، تیم توانمند، پرتلاش و دلسوزمان، قدم‌به‌قدم با دانش‌آموزان از پیش دبستانی تا کنکور ، تا کسب موفقیت و ترسیم چشم‌انداز موفقیت شخصی، حرفه‌ای و تحصیلی همراه هستند.

برای خانواده بزرگ نوآور، پرورش شهروند تاثیرگذار در محیطی شاد و سلامت، با بهره‌گیری از بهترین و مدرن‌ترین رویکردهای آموزشی ، یکی از مهم‌ترین هدف‌هاست.