همدلی و رقابت مثبت

نقش پذیری موثر

همراهی با تمام انسان ها

دنیای اطرافم را بهتر می فهمم

تا دنیا را زیباتر ببینم

و فردا را رویایی تر تجسم کنم

دنیای اطرافم را بهتر می فهمم

تا دنیار را بهتر ببینم

و فردا را رویایی تر تجسم کنم

رویدادها و فعالیت‌ها

اطلاعيه مهم سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص مصوبات پانزدهمين و شانزدهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در رابطه با پذيرش رشته‌هاي صرفاً براساس سوابق تحصيلي در آزمون سراسري
1397/10/15 - 08:34
جلسه اول دوره آموزش ویژه اولیا با عنوان «انسان جدید، زندگی جدید»
1397/09/24 - 12:51
مصوبات چهاردهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در رابطه با آزمون سراسري سال‌ 1398
1397/08/20 - 19:13