همدلی و رقابت مثبت

نقش پذیری موثر

همراهی با تمام انسان ها

دنیای اطرافم را بهتر می فهمم

تا دنیا را زیباتر ببینم

و فردا را رویایی تر تجسم کنم

دنیای اطرافم را بهتر می فهمم

تا دنیار را بهتر ببینم

و فردا را رویایی تر تجسم کنم

رویدادها و فعالیت‌ها

مصوبات چهاردهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در رابطه با آزمون سراسري سال‌ 1398
1397/08/20 - 19:13
برگزیده شدن دانش آموز وانیا عشوریان در مرحله اول المپیاد نجوم
1397/02/08 - 01:02
افتتاح باغچه همیشه سبز نوآور...
1396/12/23 - 12:43