خاطرات شیرین نوآوری ها


زهرا توسلی/دانشجو پذیرفته شده در رشته عمران دانشگاه شرف و معماری دانشگاه آزاد


ریحانه یساولی/دانشجو پذیرفته شده در رشته دندان پزشکی تهران


خانم آرزو تسلیمی

رتبه 800 کنکور سراسری ، دانش آموخته رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر ، دارای مدرک دکترا از دانشگاه بوستون آمریکا ، مدیریت تیم برنامه نویسی در یک شرکت معتبر در استرالیا

 


راه پله