با درک درست دنیای یادگیری خود،

توانایی هایم را روز به روز افزایش می دهم

تا دخترموفق دنیای آینده شوم

روحی زیبا

روانی سالم

جسمی توانمند

حرف هایی برای گفتن هست

حرف هایی از جنس نور و زیبایی

تا پرواز را در نگاه دنیا به تصویر کشیم

رویدادها و فعالیت‌ها

اطلاعیه مهم دوره اول دبیرستان در خصوص انجام فرایند هدایت تحصیلی
1397/10/05 - 08:30
جلسه اول دوره آموزش ویژه اولیا با عنوان «انسان جدید، زندگی جدید»
1397/09/24 - 12:30
کسب مقام سوم در پنجمین دوره مسابقات ملی دست ساخته های فیزیک
1397/08/09 - 12:46
زندگی با ریاضیات دوست داشتنی
1397/06/14 - 12:15