با درک درست دنیای یادگیری خود،

توانایی هایم را روز به روز افزایش می دهم

تا دخترموفق دنیای آینده شوم

روحی زیبا

روانی سالم

جسمی توانمند

رویدادها و فعالیت‌ها

دریافت و تکمیل فرم انتخاب رشته انجمن پژوهشی
1398/05/20 - 09:16
فیلم کوتاه «ترس پنهان» ساخته گروهی از دختران عزیز پایه هشتم مجتمع آموزشی نوآور در مرحله اول داوری فیلم مستند در پنجمین جشنواره فیلم کوتاه مدرسه، از نظر فنی، هنری و تخصصی برگزیده شده است.
1398/05/04 - 23:17
آخرین روز نمایشگاه و برگزاری جشن اختتامیه
1398/02/03 - 22:17
حضور سرکارخانم دکتر ماجدی مدیریت محترم آموزش و پرورش منطقه 3
1398/02/02 - 23:23
حضور پرشور بازدیدکنندگان
1398/02/02 - 23:13