با درک درست دنیای یادگیری خود،

توانایی هایم را روز به روز افزایش می دهم

تا دخترموفق دنیای آینده شوم

روحی زیبا

روانی سالم

جسمی توانمند

کمان 14

کاوش - مهارت

اراده - نوآوری

رویدادها و فعالیت‌ها

آخرین روز نمایشگاه و برگزاری جشن اختتامیه
1398/02/03 - 22:17
حضور سرکارخانم دکتر ماجدی مدیریت محترم آموزش و پرورش منطقه 3
1398/02/02 - 23:23
حضور پرشور بازدیدکنندگان
1398/02/02 - 23:13
کسب مقام اول منطقه و راهیابی به استان، توسط دانش آموزان سما گل محمدی و فاطمه جعفری
1397/12/27 - 15:06
راهیابی بهانه معینیان دانش آموز پایه هشتم به مرحله کشوری المپیاد ریاضی
1397/12/27 - 15:04