با درک درست دنیای یادگیری خود،

توانایی هایم را روز به روز افزایش می دهم

تا دخترموفق دنیای آینده شوم

روحی زیبا

روانی سالم

جسمی توانمند

حرف هایی برای گفتن هست

حرف هایی از جنس نور و زیبایی

تا پرواز را در نگاه دنیا به تصویر کشیم

رویدادها و فعالیت‌ها

کسب مقام سوم در پنجمین دوره مسابقات ملی دست ساخته های فیزیک
1397/08/09 - 12:46
زندگی با ریاضیات دوست داشتنی
1397/06/14 - 12:15
کسب مقام قهرمانی در مسابقات تنیس
1397/03/02 - 12:33
برگزیده شدن دانش آموزان ویانا حسن پور؛ آندیا غوث و رومینا حمیدی را به عنوان پژوهش گران برتر منطقه در جشنواره نوجوان خوارزمی تبریک می گوییم.
1397/02/10 - 12:10