مسابقات و جشنواره ها

 
حضور دانش آموزان نوآور در نمایشگاه دستاوردهای علم و فناوری حوزه دانش آموزی سراسر کشور، همزمان با دفاع از طرح پژوهشی خود در بیستمین جشنواره جوان خوارزمی
و بازدید حمیدرضا عظمتی رییس دانشگاه رجایی، دكتر محمد شمس اسفند آبادي معاون پژوهش و فناوري  دانشگاه شهید رجایی، علی اللهیار معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش ‌و پرورش از طرح دخترانمان
 

 

تلاش بی وقفه و پشتکار و همکاری صمیمانه بچه ها برای به ثمر نشستن یک پروژه تحقیقاتی در زمینه ساخت و بررسی اثر اصطکاکی رنگهای ترافیکی، برای حضور قوی و اثر بخش در جلسه دفاع کشوری،

بیستمین جشنواره جوان خوارزمی

 

 


راهیابی پروژه پژوهشگران نوآور به مرحله کشوری جشنواره خوارزمی

 

لیز خوردن بر روی رنگهای ترافیکی یکی از عوامل اصلی تصادفات شهری و جاده­ای به حساب می ­آید که سالانه خسارت­های مالی و جانی فراوانی رقم می­زند.

پژوهش حاضر با بررسی دقیق پیرامون عوامل و ترکیبات افزایش دهنده­ اصطکاک سطحی، اقدام به ساخت این رنگ ترافیکی نموده است.

این پروژه با نام «بررسی اصطکاکی رنگهای ترافیکی» توسط دانش­ آموزان آرزو بیگدلی و نیوشا چودری انجام یافته است و در جشنواره جوان خوارزمی از مرحله استانی عبور کرده و موفق به دفاع در مرحله کشوری شده است.