جلسه هم‌اندیشی با حضور خانم دکتر فرهادی و تسهیل‌گران و همکاران دبستان

در این جلسه خانم دکتر فرهادی از اهمیت آموزش تلفیقی (Blended Learning) و روند کار آموزش و پژوهش در بستر دیجیتال سخن گفتند.
 
 
اینستاگرام