دیدار سرکارخانم دکتر فرهادی با اولیای عزیز دبستان

در این جلسه خانم دکتر فرهادی درباره روند آموزشی و پژوهشی و برنامه‌های آتی دبستان با خانواده‌های محترم گفتگو کردند.
 
اینستاگرام