ارائه برنامه و محتوای آموزشی پایه دهم و یازدهم به اولیاء گرامی

با توجه به آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ از روز شنبه ٩٨/۰۴/٢٨ . . .

 

برنامه‌ها و محتواهای آموزشی دروس پایه‌های دهم و یازدهم با رعایت پروتکل‌های بهداشتی تقدیم اولیای گرامی شد.