اطلاعیه سازمان سنجش در خصوص فهرست حذفیات آزمون سراسری سال 99