برگزاری امتحانات نیمسال اول دبیرستان دوره دوم در مدرسه دیجیتالی نوآور

آزمون پایان نیمسال اول دبیرستان دوره دوم مجتمع آموزشی نوآور با هدف ارزیابی از آموزشهای تابستان و نیمسال اول سال تحصیلی آغاز شد.
 
این امتحانات بهصورت ارزیابی کتبی و ارزیابی شفاهی، به صورت آزمون آنلاین توسط گروه دبیران آموزشی، مشاوران تحصیلی و همکاران اجرایی در مدرسه دیجیتالی نوآور در حال برگزاری است.
 
از تلاشهای بیوقفه همکاران عزیزمان در دبیرستان دوره دوم نوآور سپاسگزاریم.
 
با آرزوی موفقیت برای دخترهای عزیزمان در امتحانات نیمسال اول
 
برگزاری امتحانات نیمسال اول دبیرستان دوره دوم در مدرسه دیجیتالی نوآور
 
برگزاری امتحانات نیمسال اول دبیرستان دوره دوم در مدرسه دیجیتالی نوآور
 
برگزاری امتحانات نیمسال اول دبیرستان دوره دوم در مدرسه دیجیتالی نوآور
 
برگزاری امتحانات نیمسال اول دبیرستان دوره دوم در مدرسه دیجیتالی نوآور
 
برگزاری امتحانات نیمسال اول دبیرستان دوره دوم در مدرسه دیجیتالی نوآور
 
 
 
برای اطلاع از آخرین رویدادها و اخبار نوآور، ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: