زمان ... به وقتِ کنکور

برگزاری آزمون‌های شبیه‌ساز برای کنکوری‌های ۹۹
 
آزمون‌های شبیه‌ساز کنکور به‌‌صورت حضوری و غیرحضوری در حال برگزاری است.
 
آزمون‌های شبیه‌ساز کنکور حضوری، با اجرای کامل پروتکل‌های بهداشتی مانند رعایت فاصله گذاری اجتماعی و عبور دانش‌آموزان از تونل ضدعفونی کننده ۳۶۰ درجه برگزار می‌شوند.
 
در آزمون‌های شبیه‌ساز کنکور به‌صورت غیرحضوری، دانش‌آموزان شبیه‌سازی کامل را در منزل انجام می‌دهند.