‌آزمون پایان دوره تابستان پایه‌های دهم و یازدهم

آزمون پایان دوره تابستان با هدف ارزیابی از آموزش دوره تابستان به‌صورت حضوری و آنلاین برگزار شد.
 
✅ در آزمون حضوری، پروتکل‌های بهداشتی مانند رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و عبور دانش‌آموزان از تونل ضدعفونی کننده ۳۶۰ درجه به‌طور کامل اجرا شد.
 
✅ آزمون آنلاین نیز در سامانه آموزش دیجیتال نوآور برگزار گردید.