آغاز برگزاری آزمون های پایان سال تحصیلی دوره دوم دبیرستان

برگزاری آزمون آنلاین در سامانه مدیریت آموزش مجازی نوآور و ...

دانش آموزان عزیز پایه دهم و یازدهم به صورت آنلاین در آزمون های پایان سال تحصیلی شرکت می کنند.

آزمون های آنلاین علاوه بر ارزشیابی های مستمر که در دوره های اخیر انجام شده است، یکی از ملاک های ارزشیابی نهایی دانش آموزان دوره دوم خواهد بود.

آزمون های پایه دوازدهم به صورت حضوری، با رعایت پروتکل های بهداشتی و مطابق برنامه اعلام شده برگزار خواهد شد.

با سپاس از همکاران واحد اجرایی، مشاورها و دبیران گرامی که مراقبت آنلاین آزمون را به عهده داشتند.