به مناسبت هفته جهانی کارآفرینی مسابقه نقاشی با محوریت مهارت کارآفرینی در سطح دانش آموزی برگزار شد

 
 
تعدادی ازدانش آموزان نوآور و خلاق دوره متوسطه اول از پایه های هفتم، هشتم و نهم در این مسابقه که در محل دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار شد، در تاریخ چهارشنبه ۲۹ آبان ۹۸ شرکت کردند. 
در این طرح که تعدادی از دانش آموزان از مدارس مختلف در سطح شهر تهران در آن شرکت داشتند، بعد از معرفی تعدادی از کارآفرینان بزرگ و مطرح کشور، در مورد زندگینامه آنها مطالبی مطرح شد و در پایان از دانش آموزان خواسته شد ایده ی خود را در آینده بعنوان یک کارآفرین موفق نقاشی کنند.
همچنین در پایان مسابقه دکتر زعفریان، از اساتید دانشکده و مبدع طرح کاشف، همچنین از اعضای گروه توسعه کارآفرینی  با دانش آموزان در ارتباط با کارآفرینی، مهارت های مختلف به گفتگو پرداختند و بخشهای مختلف دانشکده را به آنها نشان دادند.