جلسه هماهنگی همکاران دبیرستان دوره اول نوآور

با توجه به نزديك شدن به شروع ترم تابستان دبیرستان دوره اول
 
جلسه هماهنگی همکاران با حضور خانم عالمی معاونت آموزشی، خانم کیوان مسئول آموزش، خانم مساوات و خانم یادگاری معاون‌های اجرایی و خانم علی نیا و خانم نظری مشاورهای دبیرستان دوره اول با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی برگزار شد.
 
از همکاران عزیز پرتلاش نوآور سپاسگزاریم