کارگاه شخصیت شناسی MBTI

کلاس حرفه‌ای Myers–Briggs Type Indicator) MBTI) برای اولین بار در مجتمع آموزشی نوآور برای دانش‌آموزان پایه هشتم برگزار شد.
  
کلاس‌های MBTI به دانش‌آموزان کمک می‌کند تا با آشنایی هرچه بیشتر با خصوصیات اخلاقی و رفتاری خود و تحلیل آن‌ها، در ارتباط با افراد خانواده، دوستان و اولیا مدرسه آگاهانه‌تر عمل کنند. 
 
همچنین این کارگاه شخصیت شناسی برای انتخاب رشته سال نهم بسیار کارآمد خواهد بود.