گفتگوی زنده اینستاگرامی

گفتگوی صمیمی با دختران توانمند نوآور مشقی برای زندگی - هر چهارشنبه ساعت 21 از اینستاگرام نوآور

گفتگوی جذاب این هفته را خانم نفیسه لسانی، مسئول دپارتمان پژوهش، کارشناس ارشد فیزیک حالت جامد و خانم شیما حیدرپور کارشناس ارشد بیوتکنولوژی با پژوهشگران انجمن علوم زیستی با پروژه «تاثیر گیاهان بر عفونت های ناشی از زخم پای دیابتی» خانم رزا بلورچی، هونیا سحرخیز و آرشیدا نادری پژوهشگران کلاس هفتم نوآور برگزار خواهند کرد.