آغاز برگزاری آزمون های پایان سال تحصیلی دوره اول دبیرستان

برگزاری آزمون آنلاین در سامانه مدیریت آموزش مجازی نوآور و ...

دانش آموزان عزیز پایه هفتم و هشتم آزمون ها را به صورت آنلاین برگزار می کنند.

برای دانش آموزان عزیز سال نهم، با رعایت پروتکل های بهداشتی، آزمون به صورت حضوری برگزار می شود.

با سپاس از همکاران واحد اجرایی، مشاورها و دبیران گرامی که مراقبت آنلاین آزمون را به عهده داشتند.