گفتگوی زنده اینستاگرامی در لایو نوآور

گفتگوی صمیمی با دختران توانمند نوآور مشقی برای زندگی - هر چهارشنبه ساعت 21 از اینستاگرام نوآور

گفتگوی جذاب این هفته را خانم نفیسه لسانی، مسئول دپارتمان پژوهش، کارشناس ارشد فیزیک حالت جامد و خانم شیما حیدرپور کارشناس ارشد بیوتکنولوژی با پژوهشگران پروژه «غنی سازی نان بربری با استفاده از جلبک اسپیرولینا» خانم النا رضایی، ترانه شاه میر و رومینا جامعی پژوهشگران کلاس هفتم نوآور برگزار خواهند کرد.