جلسات آنلاين آشنايی با دانش‌آموزان خوبمان در ورودی پايه نهم

سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ باشور و پرنشاط در نوآور آغاز شده است.
جلسات آشنایی دختران عزیز با مشاور محترم پایه نهم سرکار خانم نظری در بستر دیجیتال برگزار شد.
 
نکات مهم این دیدارها:
❇️ بررسی سال گذشته و روند آموزشی پيش رو