ارائه محتوای آموزشی کلاس‌های دوره تابستان به اولیای محترم دبیرستان دوره اول

کلاس‌های تابستانی دبیرستان دوره اول باکیفیت و پرشور در حال برگزاری است.
 
محتوای آموزشی این کلاس‌ها با رعایت پروتکل‌های بهداشتی تقدیم خانواده‌های عزیز شده است.
 
اینستاگرام