روز جهانی پختن کوکی مبارک

به مهمانی خوشمزه کوکیهای نوآور خوش آمدید
۲۸ آذر، ۱۸ دسامبر روز جهانی پختن کوکی بود. لذت بردن از عطر و طعم یک کوکی خوشمزه کنار خانواده و عزیزانمان، از آن خوشیهای کوچکی است که اینروزها میتواند دلمان را شاد کند.
از دنیای خوشمزه کوکیهای دخترهای هنرمند و خوشذوق دبیرستان نوآور لذت ببرید.
به دخترهای عزیزمان در دبیرستان دوره اول مجتمع آموزشی نوآور افتخار میکنیم.
 
خوشیهای کوچک دل شما چیست؟
برایمان از خوشیهای کوچک زندگی بنویسید.
 
 
 
 
برای اطلاع از آخرین رویدادها و اخبار نوآور، ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: