کسب مقام توسط دختران پژوهشگر و خلاق نوآور در جشنواره ملی «زنگ هشدار کرونا»

کسب مقام در جشنواره ملی «زنگ هشدار کرونا» توسط دانش‌آموزان پژوهشگر و خلاق دبیرستان دوره اول را به خانواده بزرگ نوآور تبریک می‌گوییم.
جشنوارهملی «زنگ هشدار کرونا» با هدف تقویت مهارت حل مسئله، خلاقیت و پرورش حس مسئولیت‌‌پذیری کودکان و نوجوانان در مواجهه با چالشهای بزرگ در سطح کشور با ۱۳۰۰ دانش‌آموز شرکت کننده برگزار گردید.
اسامی دانش‌آموزان نوآور که در محور «آزمایشگاه ایده» جشنواره زنگ کرونا موفق به کسب مقام شدند:
وینا لرپری زنگنه دانشآموز پایههفتم دبیرستان نوآور
آندیاهنری دانشآموزپایهنهم دبیرستان نوآور
ماناقلیزاده دانشآموز پایههفتم دبیرستان نوآور
 
در مجتمع آموزشی نوآور، طبق رویکرد بهترین مدارس دنیا در یادگیری، به آموزش پژوهش محور به عنوان یک اصل مهم در فرآیند آموزش و پرورش دانشآموزان توجه ویژه‌ای می‌شود.
از تلاشهای بیوقفه همکاران عزیزمان در دپارتمان پژوهش نوآور سپاسگزاریم و به افتخارآفرینی دختران پژوهشگر و خلاق دبیرستان دوره اول نوآور می‌بالیم.
 
 
 
 
برای اطلاع از آخرین رویدادها و اخبار نوآور، ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: