تغییر برنامه آزمون ورودی دوره دوم دبیرستان به ساعت ۱۸:۳۰ عصر

قابل توجه اولیا گرامی متقاضی آزمون ورودی دبیرستان دوره دوم نوآور
 

با سلام 

به دلیل شرایط ناشی از زلزله شب گذشته و تماس های مکرر اولیا مبنی بر نیاز داوطلبان عزیز به استراحت کافی قبل از آزمون، آزمون ورودی دبیرستان دوره دوم، امروز جمعه ۱۹ اردیبهشت به ساعت۱۸:۳۰ منتقل می گردد.

مجتمع آموزشی نوآور