حضور سرکارخانم دکتر فرهادی در سلسله برنامه های زنده شبکه آموزش

روز یکشنبه ۵ مرداد ماه ساعت ۱۵:۰۰
 
در شبکه آموزش در ادامه برنامه گذشته، از آموزش تلفيقی «حضوری و ديجيتال» “Blended Learning” در دنیای امروز سخن می‌گویند.