دبستان

آتلیه آشنایی و دوستی - پایه ششم


پروژه مکعب - پایه سوم دبستان


آتلیه آشنایی و دوستی - پایه پنجم دبستان


پروژه ساخت کتابخانه - بخش دوم - پایه دوم دبستان


پروژه ساخت کتابخانه - بخش اول - پایه دوم دبستان


آتلیه آشنایی و دوستی - پایه سوم دبستان


پروژه ساخت خیابان - بخش دوم - پایه اول دبستان


پروژه ساخت خیابان - بخش اول - پایه اول دبستان


تقویت تجسم فضایی ـ پایه سوم دبستان


هنر سفال گری - پیش دبستانی


نقاشی با موضوع خانواده - پیش دبستانی

 


پیدا کردن کلمات - پایه سوم دبستان

 

 

 

آتلیه نور پروژه پاییز

 


پروژه پاییز

 


روز جهانی کودک

 


کتابخوانی با بچه ها

 


 

نقاشی خلاق با کمک حباب های رنگی